Pikapäevarühm

PIKAPÄEVARÜHMA  TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVAlink opens on new page (.pdf)

Pikapäevarühma päevakava
1. - 6. kl päevakava* E-R
12.30 - 14.00 Eakohane tegevus õues või klassis, huvitegevus.
14.00 – 14.30 Oode.
14.30 – 16.00 Õppetegevus, koduste ülesannete täitmine, huvitegevus.

* Vajadusel on 7. – 9. klassi õpilastel võimalik viibida pikapäevarühmas ning süüa õhtuoodet.

Avaldatud 01.11.2021. Viimati muudetud 27.02.2024.