Gümnaasiumiastme õppekavas toimusid muudatused

Loomise kuupäev 15.09.2022

Käesolevast sügisest on Põltsamaa Ühisgümnaasiumis suurenenud valikainete ja -kursuste hulk.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Põltsamaa õppekoha gümnaasiumiosa õppejuht Maive Noodla tõi välja, et suurimad muutused on toimunud võõrkeelte, majandus- ja ettevõtlusõppe ning küber- ja IT-suuna ainetes.

“Käesolevast sügisest saavad meie õpilased õppida kolmanda võõrkeelena soome ja rootsi keelt,” tutvustas Noodla. “Grupid said hästi ruttu täis. Osad õpilased kurtsid, et nemad ei jõudnudki registreeruda. Seega paistab, et huvi ja tahtmine võõrkeeli õppida on olemas,” tõdes Noodla.

Kohustuslike võõrkeeltena õpetatakse Põltsamaa ühisgümnaasiumis inglise ja vene keelt. Lisaks võõrkeeltele on gümnaasiumis veel kolm valikainet: vaimne tervis, kodumajandus ja praktiline õpilasfirma.

Sellest aastast muudeti ka majanduse ja ettevõtluse õppesuuna kursuseid. “Juurde tulid õpilasfirma baaskursus, organisatsioonikäitumine, rahatarkus ja investeerimine. Need on kursused, mida õpilane läbib kolme aasta jooksul,” selgitas Noodla.

Küber- ja IT-suuna kursused sisu mõttes ei muutunud, külla aga muudeti süsteemi. “11. klassi keskel saavad õpilased valida, kas nad soovivad süvendatult õppida küber- või IT-suunda. Need on omavahel küll seotud valdkonnad, aga oluline on anda õpilasele võimalus minna huvipakkuva teemaga süvendatult edasi,” põhjendas ta muudatust.

Helis Rosin

Viimati muudetud 15.09.2022.