MEIE INIMENE – JUTA JAANI

Loomise kuupäev 18.01.2023

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on üle saja töötaja. Käesolevas intervjuusarjas tutvustame oma töötajaid ja nende tegemisi. Sel nädalal räägib oma mõtetest Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arendusjuht Juta Jaani.

Kuidas Sa kooli sattusid ja mida Sa koolis teed?
Teadsin juba lasteaias, et tahan saada ka ise õpetajaks ja kindlasti heaks õpetajaks. Peale õpetajaks õppimist ja õpetajana töötamist kutsus minu magistritöö juhendaja mind tööle Tartu Ülikooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava arendama. Sealt sain teadmised ja huvi õppe planeerimise vastu ning koostöövõrgustiku erinevate õppimisega seotud teemades.
Õpetasin ülikoolis õpetajaid ja tänaseni õpetan ettevõtlusest huvitatud tudengeid ja ettevõtlusõpetajaid. 2021. aastal otsis Põltsamaa Ühisgümnaasium arendusjuhti ja kuna mulle meeldib just kooli arendustöö, kandideerisingi. Nii jõudsin jälle tagasi kooli ja olen väga tänulik, et mind on Põltsamaa Ühisgümnaasiumis soojalt vastu võetud.

Mis teeb Sulle muret tänase koolihariduse juures?
Kõige enam valutan südant, kui õpilastel ja õpetajatel ei ole koolis hea olla. Kooli arendamise tulemusena võiksime jõuda niikaugele, et kõik õpilased käiksid rõõmuga koolis, nad saaksid koolis areneda ja tegutseda just endale sobivas tempos. Soovin, et õpilased leiaksid üles ja saaksid tegeleda lisaks kohustuslikele õppeainetele ka ennast huvitavate tegevustega. Kõik õpilased ja ka õpetajad peaksid koolis saama tunda eduelamust või õnnestumise tunnet.

Mis teeb Sulle täna koolis töötades kõige rohkem rõõmu?
Kooli arendustööd ei saa teha ilma toetavate kolleegide ja koolielu edasi arendada soovivate õpilaste, lastevanemate ja kooliväliste toetajateta. Kõige rohkem teebki mulle rõõmu, kui mul on võimalik koos kooliperega ja kooli toetajatega unistada heast koolist ning teha tööd selleks, et koolist saaks kõikide jaoks tore ja võimalusterohke koht.

Mida Sa teeksid, kui Sa ei töötaks täna koolis?
Pärast pikalt ülikoolis töötamist meeldib mulle jälle koolis tagasi olla! Mul on hea meel, et saan kaasa mõelda ja tegutseda kooli arendamiseks. Äratundmine, et mulle meeldib koolis töötada, ei ole tulnud kiirelt ja ilma erinevaid võimalusi ise järele proovimata.
Samuti olen selleks pidanud palju juurde õppima ja erinevaid oskusi omandama. Olen praegu just siin, kus mulle kõige enam meeldib olla ning kus pean pidevalt otsima uusi arenguvõimalusi ning ületama suuremaid ja väiksemaid väljakutseid.

Ütle üks mõttetera, mida tahaksid teistega jagada!
Mulle meeldib Simon Ong´i mõte: “Ressursse meie ümber on väga palju, mida saame enda abistamiseks kasutada, kuid mitte keegi ei saa seda teha meie eest ära, tegutsema peame ikka meie ise!”
Kool pakub ja saab pakkuda erinevaid võimalusi enda arendamiseks ja vahel ka proovile panemiseks. Tähtis ei ole, kui head me täna oleme teistega võrreldes, vaid hoopis see, kui heaks me soovime saada tulevikus ning kas me kasutame selleks ära kõiki meile pakutavaid võimalusi. 

Viimati muudetud 23.01.2023.