Muusika ja virtuaalreaalsus

Loomise kuupäev 17.01.2022

17. jaanuaril oli aula täis siginat ja saginat, tehnikavahendeid, muusikat ja kätega vehkivaid noori.

Meie kooli vilistlane Risto Lehiste, kes praegu töötab Eesti Muusika Kuulsuste Kojas, tõi meie õpilasteni MTÜ Mondo poolt loodud huvitava projekti. Vahvast tegevusest sai osa 97 õpilast PÜGi 9. - 12. klassist.

MTÜ Mondo on loonud muusika ja rändeteemalise virtuaalreaalsusmängu, kus saab eraldi selleks loodud keskkonnas kuulata ning miksida erinevate maade ja kultuuride muusikat. See mäng on põhimõtteliselt lõimitud õpe, millesse on haaratud erinevad ained - ajalugu, muusika, geograafia, ühiskonnaõpetus jne.

VR peaseaded ning tarkvara on projekti "Jagatud teekonnad" üks osa. Projekti eesmärk on rääkida rahulikult ja muusikavõtmes rändeteemadel, harida noori ja kaasata neid mõtlema rändajate, maailma ja muusika üle.

Noortele pakkus see projekt huvi ja nii mitmetki andsid veel omapoolseid soovitusi, kuidas mängu huvitavamaks muuta.

Risto Lehiste pakkus välja võimaluse, et seda projekti tutvustada ka 6. - 8. klassi õpilastele.

Täname Risto Lehistet ja MTÜ Mondo mänguloojaid!

Viimati muudetud 17.01.2022.